Konsthall323

Konsthall 323 och Saltsjöbaden

Konsthall 323 och Saltsjöbaden

Under 2014 flyttade Konsthall323s verksamhet till Satltsjöbaden. Här behövs samtidskonstens kritiska blick. Vi har har sett mycket; Xets målade garderbosdörr, Grünewalds enorma ateljédörr, blanka BMWar, solbrynta vita hudar, solglitter och iskristaller. Vi har träffat skrinnare, hotellpersonal, slottshusägare, fackföreningsekonomer, konsthallschefer och lösgående hundar. Vi har lärt oss om jazzgossar, stridsåtgärder, akvarellmåleri, gröthem, kapitalisthistoria och hudteknologi.